Prawo

 • "Odpowiedzialność cywilna, karna, pracownicza i zawodowa lekarza w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych" - adw. Michał Bagłaj

  Zapraszamy do lektury nowej prezentacji z cyklu Medycyna i Prawo przygotowaną przez mecenasa Michała Bagłaja, pt.: "Odpowiedzialność cywilna, karna, pracownicza i zawodowa lekarza w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych".

  Czytaj więcej

 • Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – nowa regulacja dla wyrobów medycznych

  15 czerwca br. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia, wejście w życie nowelizacji planowane jest na początek 2017 r.

  Czytaj więcej

 • Lekarz na podsłuchu - tajemnica lekarska w świetle nowelizacji ustawy o Policji i innych ustaw

  Wymóg zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych podczas leczenia stanowi jeden z podstawowych obowiązków lekarza. Pacjent ma bowiem prawo, by dane o jego stanie zdrowia były dostępne tylko dla osób, którym są one niezbędne do udzielenia fachowej pomocy medycznej.

  Czytaj więcej

 • Śniadania wtorkowe w Ministerstwie Zdrowia

  Śniadania wtorkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawieniem zagadnień związanych ze świadczeniami gwarantowanymi, uwzględniając wskazany powyżej cel spotkań. Każdy z uczestników ma 10 minut na wystąpienie obejmujące przedstawienie zagadnienia problemowego i proponowanego rozwiązania, wykorzystując przy tym prezentację multimedialną.

  Czytaj więcej

 • Zmiany w taryfikacji świadczeń

  25 marca 2016 r. do konsultacji społecznych skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja zakłada istotne zmiany w sposobie taryfikacji.

  Czytaj więcej

 • Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej po 23 grudnia 2015 roku

  1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania („Rozporządzenie”) . Jego wydanie zostało wymuszone przez zmianę treści przepisu upoważniającego, zawartego w art. 30 Ustawy o prawach pacjenta.

  Czytaj więcej

 • Polski pomysł na e-receptę

  Podpisana przez Prezydenta w dniu 27 października Nowelizacja ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw ma umożliwić wdrożenie w pełni projektu elektronizacji polskiej służby zdrowia. Flagowym projektem finansowanego w znacznym stopniu z funduszy europejskich (ponad 700 mln zł) planu jest elektroniczna recepta. e-Recepta, wraz z innymi rozwiązaniami, takimi jak m.in. e-Skierowanie czy e-Zlecenie, to część gigantycznego projektu P1 realizowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

  Czytaj więcej